ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชา ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล
2แนะนำรายวิชา
3แผนการเรียนรู้รายวิชา
4แบบทดสอบก่อนการศึกษาบทเรียน
5หน่วยการเรียนที่ 1
6     แนวโน้มการใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
7     สถิติการใช้งานของประเทศไทย
8     ความสัมพันธ์และการกระจายตัวของข้อมูล
9     วิวัฒนาการของเว็บไซต์
10หน่วยการเรียนที่ 2
11     รูปแบบและลักษณะการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์
12     สิ่งที่ต้องพึงระวังในการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต
13     พรบ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
14หน่วยการเรียนที่ 3
15     การใช้โปรแกรมและการบริโภคข้อมูลโดยขาดความยั้งคิด
16     ตัวอย่าง Hacking Wi Fi User Euro Grabber
17     ตัวอย่าง Web Defacement ไวรัสเรียกค่าไถ่ ตัวอย่าง Hot Hot
18หน่วยการเรียนที่ 4
19     การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับ Facebook
20     การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับ Gmail
21     การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับ LINE
22แบบทดสอบหลังการศึกษาบทเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)