ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1Microsoft Office PowerPoint 2016
2บทแนะนำรายวิชา
3แบบทดสอบก่อนการศึกษาบทเรียน
4หน่วยการเรียนที่ 1 การเปลี่ยนฟอนต์เดียวทุกหน้าสไลด์ และการบันทึกแบบฝังฟอนต์
5หน่วยการเรียนที่ 2 การออกแบบฟอนต์ด้วยการเติมรูปภาพ และการแปลงเป็นภาพเวคเตอร์
6หน่วยการเรียนที่ 3 เทคนิคการใช้คีย์ลัดในการคัดลอก กล่องข้อความ รูปภาพ รูปร่าง
7หน่วยการเรียนที่ 4 การใช้เครื่องมือผสานรูปร่าง
8หน่วยการเรียนที่ 5 การสร้างชิ้นงานแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเครื่องมือทริกเกอร์
9หน่วยการเรียนที่ 6 การทำอนิเมชั่น ตัวอักษรวิ่ง
10หน่วยการเรียนที่ 7 การสร้างชิ้นงานนำเสนอเป็นวิดีโอพร้อมเสียงเพลง
11หน่วยการเรียนที่ 8 การทำภาพพิเศษ 3D
12หน่วยการเรียนที่ 9 การใช้งาน Microsoft Window
13หน่วยการเรียนที่ 10 การใช้ Template
14หน่วยการเรียนที่ 11 การใช้โหมด Use Presenter View
15แบบทดสอบหลังการศึกษาบทเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)