ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1Microsoft Office Excel 2016
2บทแนะนำรายวิชา
3แผนการเรียนรู้
4แบบทดสอบก่อนการศึกษาบทเรียน
5หน่วยการเรียนที่ 1
6วิธีการเลือกอย่างถูกต้อง part1
7วิธีการเลือกอย่างถูกต้อง part2
8หน่วยการเรียนที่ 2
9การเลือกแบบกำหนดเอง หรือการใส่ condition PART1
10การเลือกแบบกำหนดเอง หรือการใส่ condition PART2
11หน่วยการเรียนที่ 3 การใช้คำสั่ง Flash Fill
12หน่วยการเรียนที่ 4
13การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย chart PART1
14การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย chart PART2
15การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย chart PART3
16การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย chart PART4
17หน่วยการเรียนที่ 5
18การใช้สมการ หรือสูตรในการคำนวณ PART1
19การใช้สมการ หรือสูตรในการคำนวณ PART2
20แบบทดสอบหลังการศึกษาบทเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)