ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1Microsoft Office Word 2016
2บทแนะนำรายวิชา
3แผนการเรียนรู้
4แบบทดสอบก่อนการศึกษาบทเรียน
5หน่วยการเรียนที่ 1 การจัดการตัวอักษร
6หน่วยการเรียนที่ 2 การใส่หมายเลขหน้า
7หน่วยการเรียนที่ 3 การทำสารบัญอัตโนมัติ
8หน่วยการเรียนที่ 4
9การทำคู่มือเอกสาร part1
10การทำคู่มือเอกสาร part2
11หน่วยการเรียนที่ 5
12Mail Merge part1
13Mail Merge part2
14หน่วยการเรียนที่ 6 การเพิ่ม object พิเศษ
15หน่วยการเรียนที่ 7 ความสามารถพิเศษของ Microsoft word
16แบบทดสอบหลังการศึกษาบทเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)