หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

L03 :: ภาษาจีน
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกเนื้อหาบทเรียน
2บทที่ 1 สัทอักษรพินอิน
3     บทที่ 1 ตอนที่ 1
4     บทที่ 1 ตอนที่ 2
5     บทที่ 1 ตอนที่ 3
6     แบบฝึกหัดบทที่1
7บทที่ 2 ซื้อของ
8     บทที่ 2 ตอนที่ 1
9     บทที่ 2 ตอนที่ 2
10     แบบฝึกหัดบทที่2
11บทที่ 3 กินเป็ดปักกิ่ง
12     บทที่ 3 ตอนที่ 1
13     บทที่ 3 ตอนที่ 2
14     บทที่ 3 ตอนที่ 3
15     บทที่ 3 ตอนที่ 4
16     แบบฝึกหัดบทที่3
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000