หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หน้าแรก
หลักสูตร
คู่มือการอบรม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  "โลกแห่งการเรียนรู้ ไม่มีวันจบสิ้น อาหารทางสมอง ยิ่งเรียนยิ่งรู้ เพิ่มพลังทางปัญญา" กลุ่มพัฒนาทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนท่านที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองเข้าร่วมการเสริมปัญญากับการพัฒนาทางไกล ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD: e-Learning)

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลไกการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ * เพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่องตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ นโยบาย e-Learning ของรัฐบาล พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

* สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ในบางหลักสูตรทั้งนี้ ศึกษารายละเอียด ที่หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

ประกาศ !!!! สำหรับท่านที่ศึกษาหลักสูตร LA02 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


สำหรับท่านที่ศึกษาหลักสูตร และทำแบบประเมินก่อนการศึกษา / แบบประเมินหลังการศึกษา (ผ่านเกณฑ์ 60%) โดยศึกษาและทำแบบประเมิน ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2560 ขณะนี้ ระบบได้ประมวลผลการอบรมแล้ว ท่านสามารถพิมพ์ใบประกาศฯ ของหลักสูตรดังกล่าว โดยคลิกที่เมนู "ข้อมูลการอบรม" โดยสามารถพิมพ์ใบประกาศฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป


** สำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่แจ้ง สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการลบข้อมูลการอบรมของท่านในหลักสูตรนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะอบรมต่อ ขอให้ดำเนินการสมัครอบรมใหม่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป หลักสูตรนี้ จะเปิดรับสมัครทุกเดือน มีระยะเวลาในการศึกษา 4 สัปดาห์ โดยสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 3 เท่านั้น และจะประมวลผลทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ประกาศผลพร้อมให้พิมพ์ใบประกาศนียบัตรตั้งแต่วันที่ 5 - วันสิ้นเดือนของเดือนที่ประมวลผล ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุ จึงจะได้รับการประมวลผล
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ โทร. 02-547-1795 , 02-5471807 ในวัน - เวลาราชการ

ปรับปรุงล่าสุด 10 มกราคม 2560 เวลา 21:25 น.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000