หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หน้าแรก
หลักสูตร
คู่มือการอบรม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  "โลกแห่งการเรียนรู้ ไม่มีวันจบสิ้น อาหารทางสมอง ยิ่งเรียนยิ่งดี เพิ่มพลังทางปัญญา" ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนท่านที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองเข้าร่วมรับอาหารเสริมทางปัญญากับการพัฒนาทางไกล ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD: e-Learning)

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลไกการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยมี ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ* เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง ตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ นโยบาย e-Learning ของรัฐบาล พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน และยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

* สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ในบางหลักสูตร ศึกษารายละเอียด ที่หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

ประกาศ !!!! สำหรับท่านที่ศึกษาหลักสูตร LA02 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


สำหรับท่านที่ศึกษาหลักสูตร และทำแบบประเมินก่อนการศึกษา / แบบประเมินหลังการศึกษา (ผ่านเกณฑ์ 60%) โดยศึกษาและทำแบบประเมิน ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2557 ขณะนี้ ระบบได้ประมวลผลการอบรมแล้ว เมื่อท่านเข้ามาตรวจสอบที่เมนู "หลักสูตรของคุณ" และเห็นข้อความ "ผ่านการอบรมแล้ว" ท่านสามารถพิมพ์ใบประกาศฯ ของหลักสูตรดังกล่าว โดยคลิกที่เมนู "ข้อมูลการอบรม" โดยสามารถพิมพ์ใบประกาศฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 พฤศจิกายน 2557


** สำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่แจ้ง รอการประมวลผลในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นะคะ


ทั้งนี้ รหัส LA02 หลักสูตรพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตลอดทั้งปี และอบรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่ออบรมผ่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว> สำหรับการประมวลผลการอบรมในหลักสูตรนี้ระบบจะประมวลผลการอบรมทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยจะแสดงผลการอบรมและพิมพ์ใบประกาศนียบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – สิ้นเดือนของเดือนที่ประมวลผล
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ โทร. 02-547-1795 , 02-5471807 ในวัน - เวลาราชการ

ปรับปรุงล่าสุด 26 พ.ย.57 เวลา 12:53:35 น.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000