หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หน้าแรก
หลักสูตร
คู่มือการอบรม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  


"โลกแห่งการเรียนรู้ ไม่มีวันจบสิ้น ยิ่งเรียนยิ่งรู้ อาหารทางสมอง เพิ่มพลังทางปัญญา"

       สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนท่านเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองโดยการพัฒนาความรู้และสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD : e-Learning)

       โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลไกการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) สร้างโอกาสการพัฒนาด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ทั่วถึงในทุกระดับและทุกประเภทตำแหน่งให้เท่าทันสถานการณ์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย หลากหลาย เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นของข้าราชการ 4.0 อีกทั้งสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 และสังคมแห่งโลกดิจิตัลอย่างมั่นคงและยั่งยืน

       *** สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ในบางหลักสูตรทั้งนี้ กรุณาศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ***

ประกาศ !!!! สำหรับท่านที่ศึกษาหลักสูตร LA02 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

       สำหรับท่านที่ศึกษาหลักสูตร และทำแบบประเมินก่อนการศึกษา / แบบประเมินหลังการศึกษา (ผ่านเกณฑ์ 60%) โดยศึกษาและทำแบบประเมิน ระหว่างวันที่ 1 - 30  มิถุนายน 2561 ขณะนี้ ระบบได้ประมวลผลการอบรมแล้ว ท่านสามารถพิมพ์ใบประกาศฯ ของหลักสูตรดังกล่าว โดยคลิกที่เมนู "ข้อมูลการอบรม" โดยสามารถพิมพ์ใบประกาศฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

       ** สำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่แจ้ง สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการลบข้อมูลการอบรมของท่านในหลักสูตรนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะอบรมต่อ ขอให้ดำเนินการสมัครอบรมใหม่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

       ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป หลักสูตรนี้ จะเปิดรับสมัครทุกเดือน มีระยะเวลาในการศึกษา 4 สัปดาห์ โดย สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 3 เท่านั้น และจะประมวลผลทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ประกาศผลพร้อมให้พิมพ์ใบประกาศนียบัตรตั้งแต่วันที่ 5 ของเดือนถัดไปเป็นต้นไป ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุ จึงจะได้รับการประมวลผล
       หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ โทร. 02-547-1795 , 02-5471807 ในวัน - เวลาราชการ
ปรับปรุงล่าสุด 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:50 น.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000