หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ

โปรดศึกษาเอกสารที่ผู้เรียนควรทราบเพิ่มเติมโดยละเอียด
โครงการหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานในหลักสุตรนำร่อง ปี 2553
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตร
การแจ้งจบหลักสูตร
ตารางสรุปผลการอบรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000