หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

PC39 :: ความรู้พื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1วัตถุประสงค์
2แบบทดสอบก่อนเรียน
3บทนำเข้าสู่การอบรม
4บทที่ 1 : การบริหารทรัพยากรบุคคล
5บทที่ 2 : กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
6บทที่ 3 : หน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
7บทที่ 4 : การจัดหาทรัพยากรบุคคล
8บทที่ 5 : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9บทที่ 6 : การประเมินและการบริหารผลงาน
10บทที่ 7 : การบริหารค่าตอบแทน
11บทที่ 8 : การดำรงรักษาและ การบริหารการออกจากงาน
12บทที่ 9 : แนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคล
13แบบทดสอบหลังเรียน
14บทสรุป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000