หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

PC38 :: การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1วัตถุประสงค์
2แบบทดสอบก่อนเรียน
3บทนำการเข้าสู่การอบรม
4บทที่ 1 : บทนำ
5บทที่ 2 : การศึกษาปัจจัยพื้นฐาน
6บทที่ 3 : การวิเคราะห์งาน
7บทที่ 4 : การออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
8บทที่ 5 : การจัดทำแบบสั่งสมประสบการ์และผลงาน
9บทที่ 6 : การจัดทำแผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ
10ภาคผนวก
11แบบทดสอบหลังเรียน
12บทสรุป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000