หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

PC33 :: การสรรหานักเรียนทุนรัฐบาล
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1การสรรหานักเรียนทุนรัฐบาล
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนรัฐบาล
5หน่วยที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทุนรัฐบาล ในการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ ก.พ. และสำนักงาน ก.พ
6หน่วยที่ 3 การสรรหาและเลือกสรรผู้รับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
7หน่วยที่ 4 ประเภทของทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
8หน่วยที่ 5 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
9หน่วยที่ 6 ทุนเล่าเรียนหลวง
10หน่วยที่ 7 ทุนระดับปริญญา
11หน่วยที่ 8 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS)
12หน่วยที่ 9 ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ แบบศึกษา
13หน่วยที่ 10 ทุนสำหรับข้าราชการ แบบฝึกอบรม
14สรุป
15แบบประเมินหลังการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000