หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

PC31 :: ความรู้พื้นฐานการบรรจุและแต่งตั้ง
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1ความรู้พื้นฐานการบรรจุและแต่งตั้ง
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 นิยาม
5หน่วยที่ 2 หลักปฏิบัติของการแต่งตั้ง
6หน่วยที่ 3 เงื่อนไขของการแต่งตั้ง
7หน่วยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
8หน่วยที่ 5 การรักษาราชการแทนหรือการรักษาการในตําแหน่ง
9สรุป
10แบบประเมินหลังการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000