หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

PC26 :: การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1การจัดสวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล
2แบบทดสอบก่อนเรียน
3หน่วยที่ 1 ภาพรวมค่าตอบแทน
4หน่วยที่ 2 สวัสดิการหลักแบ่งเป็นกี่ประเภท
5หน่วยที่ 3 สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน
6หน่วยที่ 4 การนับเวลา
7หน่วยที่ 5 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
8หน่วยที่ 6 สวัสดิการหลักที่เป็นตัวเงิน
9หน่วยที่ 7 บำเหน็จบำนาญ
10หน่วยที่ 8 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
11หน่วยที่ 9 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
12หน่วยที่ 10 สรุปหน่วยงานที่รับผิดชอบ
13แบบทดสอบหลังเรียน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000