หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

PC25 :: การกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างาน
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1การกำหนดตำแหน่ง และประเมินค่างาน
2แบบทดสอบก่อนเรียน
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 แนวคิด และรูปแบบการกำหนดตำแหน่ง
5หน่วยที่ 2 ระบบจำแนกตำแหน่ง :แนวคิด และการปฏิบัติ
6หน่วยที่ 3 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
7หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์ตำแหน่ง
8หน่วยที่ 5 การประเมินค่างาน
9หน่วยที่ 6 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
10แบบทดสอบหลังเรียน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000