หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

PC21 :: การจัดทำตัวชี้วัด
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1วิชาการจัดทำตัวชี้วัด
2บทนำการจัดทำตัวชี้วัด
3แบบทดสอบก่อนเรียน
4บทที่ 1
5     หลักการกำหนดตัวชี้วัด
6บทที่ 2
7     วิธีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล ตอนที่ 1
8     วิธีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล ตอนที่ 2
9     วิธีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล ตอนที่ 3
10     วิธีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล ตอนที่ 4
11บทที่ 3
12     ข้อแนะนำในการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล ตอนที่ 1
13     ข้อแนะนำในการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล ตอนที่ 2
14     ข้อแนะนำในการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล ตอนที่ 3
15บทสรุป
16เอกสารเพิ่มเติม
17     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
18     เอกสารประกอบรายวิชาการจัดทำตัวชี้วัด
19แบบทดสอบหลังเรียน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000