หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

PC09 :: การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1การสรรหา และเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
2แบบทดสอบก่อนเรียน
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 กระบวนการวรรหา และเลือกสรรบุคคล เข้ารับราชการ
5หน่วยที่ 2 ประเภทของการสรรหา
6หน่วยที่ 3 ข้อกฎหมายที่เป็นแนวปฏิบัติในปัจจุบัน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7หน่วยที่ 4 การสรรหา และเลือกสรรระบบเปิด และมาตรฐานในการดำเนินการ
8หน่วยที่ 5 เครื่องมือในการสรรหา และเลือกสรรบุคคล
9หน่วยที่ 6 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
10หน่วยที่ 7 ความเสียงที่อาจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ และเงื่อนไขความสำเร็จของการสรรหา และเลือกสรรบุคคล
11แบบทดสอบหลังเรียน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000