หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

M34 :: Project Management สำหรับข้าราชการระดับบริหาร
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1แนะนำรายวิชา
2แผนการเรียนรู้รายวิชา
3แบบทดสอบก่อนการศึกษา
4หน่วยการเรียนที่ 1
5     เกริ่นนำ
6     ทำไมต้องทำงานโครงการ
7     แนวโน้มประเด็นความต้องการของลูกค้า ประชาชน
8     การตอบสนองต่อประเด็น ปัญหา วิกฤต
9     การบริหารงานโครงการ
10     ผู้จัดการโครงการ
11หน่วยการเรียนที่ 2
12     การเลือกโครงการ 1
13     การเลือกโครงการ 2
14     การเลือกโครงการ 3
15     การติดตามและควบคุมโครงการ
16หน่วยการเรียนที่ 3
17     การหาปัจจัยเสี่ยงและการใช้ตาราง Risk Matrix
18     ปัจจัยเสี่ยง
19     การเลือกปัจจัยเสี่ยง
20     งานคิดกลุ่ม
21     การประเมินและสิ้นสุดโครงการ
22หน่วยการเรียนที่ 4
23     ตัวอย่างโครงการ - กรมการขนส่ง
24     ตัวอย่างโครงการภาครัฐ
25แบบทดสอบหลังการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000