หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

M25 :: การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2วิชา การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
3แบบประเมินก่อนการศึกษา
4บทนำ
5หน่วยที่ 1 การวางแผนในการสื่อสาร
6หน่วยที่ 2 ทักษะที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสาร
7     2.1 องค์ประกอบของการสื่อสารและความสำคัญของแต่ละองค์ประกอบ
8     2.2 คุณสมบัติที่จำเป็น 7 ประการของเนื้อหาที่ใช้สื่อสาร (7Cs of Communication)
9     2.3 ความสำคัญของการฟัง และวิธีการฟัง
10หน่วยที่ 3 การปรับปรุงการสื่อสารที่จะช่วยให้การบริหารเวลาดีขึ้น
11     3.1 การจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิผล
12     3.2 การเขียนอีเมล์อย่างมีประสิทธิภาพ
13หน่วยที่ 4 แบบประเมินความสามารถในการบริหารเวลา
14หน่วยที่ 5 ความคิด และความเชื่อเกี่ยวกับการบริหารเวลา
15     5.1 ข้อผิดพลาด 10 ประการในการบริหารเวลา
16     5.2 การทำงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
17     5.3 การสั่งงานและการมอบหมายงาน
18หน่วยที่ 6 เครื่องมือที่ช่วยในการบริหารเวลา
19     6.1 การจดบันทึกการทำงาน(Activity Logs)และการวิเคราะห์งานที่ทำ
20     6.2 รายการงานที่จะต้องทำ (To Do Lists)
21     6.3 การทำแผนการทำงาน (Action Plan)
22หน่วยที่ 7 การจัดลำดับก่อน – หลังการทำงาน
23     7.1 ความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน
24     7.2 การตั้งเป้าหมายในงานและเป้าหมายส่วนตัว
25     7.3 การจัดลำดับ (Prioritization)ของการทำงาน
26     7.4 การจัดสรรเวลาและการปรับปรุง
27หน่วยที่ 8 การปรับปรุงอุปนิสัยที่ทำให้เสียเวลา
28     8.1 การจัดไฟล์เอกสารและไฟล์คอมพิวเตอร์
29     8.2 การจัดการกับอีเมล์
30     8.3 การผัดวันประกันพรุ่ง
31     8.4 การจัดการกับสิ่งที่มาขัดจังหวะการทำงาน
32หน่วยที่ 9 การเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
33     9.1 ชอบแบกรับภาระ
34     9.2 ชอบความสมบูรณ์แบบ(perfectionist)
35     9.3 ช่างวิตกกังวล
36     9.4 ช่างฝัน
37     9.5 ชอบทำงานแบบไฟลนก้น
38หน่วยที่ 10 ข้อเสนอแนะในการทำงานให้ประหยัดเวลา
39     10.1 วางแผนและตั้งเป้าหมายงานแต่ละอย่างให้ชัดเจน
40     10.2 ให้เวลากับงานแต่ละชิ้นให้พอเหมาะ
41     10.3 จัดตารางเวลาเป็นช่วงความสำคัญของงาน
42     10.4 สะสางงานทีละอย่าง
43สรุป
44แบบประเมินหลังการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000