หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

M21 :: การคิดเชิงสังเคราะห์
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1วิชา การคิดเชิงสังเคราะห์
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ความหมาย คำจำกัดความของการศึกษาเชิงสังเคราะห์ และการคิดเชิงสังเคราะห์
5หน่วยที่ 2 รูปแบบของการคิดเชิงสังเคราะห์
6หน่วยที่ 3 หลักการคิดเชิงสังเคราะห์
7หน่วยที่ 4 เหตุที่ต้องใช้การคิดเชิงสังเคราะห์
8หน่วยที่ 5 ลักษณะ และอุปนิสัยของนักคิดเชิงสังเคราะห์(ที่สร้างเองได้โดยการศึกษา และฝึกอบรม)
9หน่วยที่ 6 ประเภทของสิ่งต่าง ๆ ที่นำมาคิดเชิงสังเคราะห์ได้
10หน่วยที่ 7 การฝึกคิดเชิงสังเคราะห์
11สรุป
12แบบประเมินหลังการศึกษา
13Download เอกสารเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000