หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

M19 :: องค์การแห่งการเรียนรู้
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1Pre Test
2การเทียบเวลาเท่ากับการอบรมในห้อง
3Intro
4ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร
5วัตถุประสงค์
6คำแนะนำ
7บทที่ 1 ความสำคัญชององค์การแห่งการเรียนรู้
8บทที่ 2 ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้
9บทที่ 3 ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้
10บทที่ 4 ความเชื่อมโยงขององค์การแห่งการเรียนรู้ฯ
11บทที่ 5 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
12บทที่ 6 กรณีศึกษาองค์การที่พัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
13Game
14Post Test
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000