หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

M18 :: การจัดลำดับความสำคัญ
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1วิชา การจัดลำดับความสำคัญ
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้เวลาในการทำงาน
4บทนำ
5หน่วยที่ 1 การใช้เป้าหมายเป็นเครื่องกำหนดความสำคัญของงาน
6หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์รูปแบบการใช้เวลาและการทำงาน
7หน่วยที่ 3 การจัดการงานตามลำดับความสำคัญ
8หน่วยที่ 4 การจัดตารางเวลาการทำงาน
9หน่วยที่ 5 การจัดการกับเรื่องที่ทำให้เสียเวลาในการทำงาน
10หน่วยที่ 6 การจัดลำดับความสำคัญในเรื่องส่วนตัว
11หน่วยที่ 7 ข้อเสนอแนะในการทำงานให้ประหยัดเวลา
12แบบสำรวจพฤติกรรมที่พึงจะต้องปรับปรุง
13แบบประเมินหลังการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000