หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

M16 :: การพัฒนาบุคลิกภาพ
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1การเทียบเวลาเท่ากับการอบรมในห้อง
2บทนำ
3แบบทดสอบก่อนเรียน
4บทที่ 1 ความหมายของบุคลิกภาพ
5     กิจกรรมท้ายบทที่ 1
6     แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1
7บทที่ 2 บุคลิกภาพภายใน
8     กิจกรรมท้ายบทที่ 2
9     แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2
10บทที่ 3 บุคลิกภาพภายนอก
11     กิจกรรมท้ายบทที่ 3
12     แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3
13บทที่ 4 การพัฒนาทักษะในการพูดและการสื่อสาร
14     กิจกรรมท้ายบทที่ 4
15     แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4
16บทที่ 5 มารยาทในการเข้าสังคม
17     กิจกรรมท้ายบทที่ 5
18     แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5
19แบบทดสอบหลังเรียน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000