หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

M13 :: การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
3แบบประเมินก่อนการศึกษา
4แบบสำรวจการเปลี่ยนแปลง
5บทนำหลักสูตร
6หน่วยที่ ๑ ทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลง(Change Management)
7     บทนำหน่วยที่ ๑
8     ทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลง
9     สรุปหน่วยที่ ๑
10หน่วยที่ ๒ ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
11     บทนำหน่วยที่ ๒
12     ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
13     สรุปหน่วยที่ ๒
14หน่วยที่ ๓ วิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง
15     บทนำหน่วยที่ ๓
16     วิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง
17     สรุปหน่วยที่ ๓
18หน่วยที่ ๔ การสร้างวัฒนธรรมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
19     บทนำหน่วยที่ ๔
20     การสร้างวัฒนธรรมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
21     สรุปหน่วยที่ ๔
22หน่วยที่ ๕ ผู้นำควรจะบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
23     บทนำหน่วยที่ ๕
24     ผู้นำควรบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
25     สรุปหน่วยที่ ๕
26บทสรุปหลักสูตร
27ให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้จากหลักสูตร
28แบบสำรวจการเปลี่ยนแปลง
29แบบประเมินหลังการศึกษา
30เอกสารเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000