หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

M08 :: การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2รายละเอียดหลักสูตร
3แบบทดสอบก่อนเรียน
4หน่วยที่ 1 : บทนำ
5หน่วยที่ 2 : วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
6หน่วยที่ 3 : ข้อควรพิจารณาในการมอบหมายงาน ที่ไม่มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
7หน่วยที่ 4 : การติดตามผลการปฏิบัติงานโดยให้การสนับสนุน (MBS: Management by support)
8หน่วยที่ 5 : เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสัมภาษณ์
9หน่วยที่ 6 : การให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา
10หน่วยที่ 7 : กรณีศึกษา
11หน่วยที่ 8 : สรุป
12แบบทดสอบหลังเรียน
13คณะทำงาน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000