หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

LA09 :: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1วิชา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2แบบทดสอบก่อนเรียน
3บทที่ 1
4     เกริ่นนำพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอน 1
5     เกริ่นนำพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอน 2
6     เกริ่นนำพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอน 3
7บทที่ 2
8     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 1-2 ตอนที่ 1
9     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 1-2 ตอนที่ 2
10     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 1-2 ตอนที่ 3
11บทที่ 3
12     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 3-4
13บทที่ 4
14     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 5 6 7 ตอนที่ 1
15     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 5 6 7 ตอนที่ 2
16     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 5 6 7 ตอนที่ 3
17     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 5 6 7 ตอนที่ 4
18บทที่ 5
19     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 8 ตอนที่ 1
20     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 8 ตอนที่ 2
21บทที่ 6
22     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 9 10 ตอนที่ 1
23     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 9 10 ตอนที่ 2
24     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 9 10 ตอนที่ 3
25บทที่ 7
26     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 11 12 13
27บทที่ 8
28     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 14 15 ตอนที่ 1
29     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 14 15 ตอนที่ 2
30แบบทดสอบหลังเรียน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000