หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

L08 :: ภาษาเวียดนาม
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1บทที่ 1 ตัวหนังสือในภาษาเวียดนามและการออกเสียง
2บทที่ 2 วรรณยุกต์และการสะกดคำในภาษาเวียดนาม
3บทที่ 3 การทักทาย
4บทที่ 4 การแนะนำและทำความรู้จัก
5บทที่ 5 ภาษาและเชื้อชาติ
6บทที่ 6 ตัวเลขและการนับ
7บทที่ 7 เวลา
8บทที่ 8 การจับจ่ายและการต่อรองราคา
9บทที่ 9 ไปภัตตาคาร
10บทที่ 10 ณ.โรงแรม
11บทที่ 11 การแลกเปลี่ยนเงินและบัญชีธนาคาร
12บทที่ 12 ณ.สนามบิน ตอนที่ 1
13บทที่ 12 ณ.สนามบิน ตอนที่ 2
14บทที่ 13 ถามทาง ตอนที่ 1
15บทที่ 13 ถามทาง ตอนที่ 2
16บทที่ 14 โทรศัพท์ ตอนที่ 1
17บทที่ 14 โทรศัพท์ ตอนที่ 2
18บทที่ 15 โรงพยาบาลและการเจ็บป่วย ตอนที่ 1
19บทที่ 15 โรงพยาบาลและการเจ็บป่วย ตอนที่ 2
20บทที่ 15 โรงพยาบาลและการเจ็บป่วย ตอนที่ 3
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000