หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

E17 :: การสร้างวิสัยทัศน์เพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1วัตถุประสงค์
2แบบทดสอบก่อนเรียน
3บทนำ
4บทที่ 1 : สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรประเทศไทย
5บทที่ 2 : ผลกระทบเมื่อสังคมสูงวัย
6บทที่ 3 : กรณีศึกษาของการตอบสนองเชิงนโยบายจากประเทศต่าง ๆ
7บทที่ 4 : ข้อพิจารณาเชิงนโยบายของภาครัฐ ฯ
8บทสรุป
9แบบทดสอบหลังเรียน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000