หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

E06 :: การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน
3แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)
4วัตถุประสงค์
5ประเด็นสำคัญ
6ความหมายของการมุ่งอนาคตและลักษณะของผู้มุ่งอนาคต
7     ความสำคัญของการคำนึงถึงอนาคต
8     การวางแผนงานที่ชัดเจน
9การทำงานเพื่อมุ่งอนาคต
10     ตัวอย่างการกระทำเพื่ออนาคตของบุคคลในอดีต
11          พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
12          การวางผังเมือง
13          การประหยัดน้ำและไฟฟ้า
14          การเปิดตลาดการค้า
15          แพทย์แผนไทย
16     การสร้างงานเพื่ออนาคต
17แนวทางในการพัฒนาตน ให้เป็นผู้มีประสิทธิภาพสูง
18     อุปนิสัย 7 ประการของผู้มีประสิทธิภาพสูง
19     กรณีศึกษาที่ 1
20     กรณีศึกษาที่ 2
21     กรณีศึกษาที่ 3
22     กรณีศึกษาที่ 4
23     บทความเพื่อการพัฒนาการมุ่งอนาคตและการควบคุมตน
24     สรุป : การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน
25แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000