หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

E04 :: ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2ความฉลาดทางอารมณ์
3แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)
4วัตถุประสงค์
5ประเด็นสำคัญ
6ความคาดหวังในตัวข้าราชการยุคใหม่
7     พื้นฐานของการปรับเปลี่ยนการทำงานและพฤติกรรมของข้าราชการ
8ความหมายและความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์
9องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์
10แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
11แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ แนวตะวันตก
12     การตระหนักอารมณ์ตนเอง
13     การจัดการกับอารมณ์ตนเอง
14     การจูงใจตนเอง
15     การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
16     การมีทักษะทางสังคม
17แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ แนวพุทธ
18     การฝึกอาณาปานสติ
19การใช้ความฉลาดทางอารมณ์ของตนในบริบทต่างๆของสังคม
20การประเมินความฉลาดทางอารมณ์
21แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000