หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

E03 :: ความเชื่อมั่นในตนเอง
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2ความเชื่อมั่นในตนเอง
3แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)
4วัตถุประสงค์
5ประเด็นสำคัญ
6ความสำคัญของความเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องต่อชีวิตและสังคม
7     ประโยชน์ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
8     ธรรมธิปไตย
9การสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน
10     การสนับสนุนชื่นชมเพื่อนร่วมงาน
11     แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการเพิ่มพลังในองค์กร
12     องค์ประกอบของกระบวนการเพิ่มพลังการทำงาน (1
13     องค์ประกอบของกระบวนการเพิ่มพลังการทำงาน (2
14     วิธีการสร้างพลังจูงใจให้กับตนเองในการทำงาน
15กรณีศึกษา
16     กิจกรรมที่ 1 ฝึกพร้อมที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง
17     กิจกรรมที่ 2 ฝึกวิเคราะห์พฤติกรรม
18     กิจกรรมที่ 3 ข้าราชการเอาทรัพย์ของทางราชการไปจำนำ
19     กิจกรรมที่ 4 กรณีศึกษากรรมการสอบสัมภาษณ์
20แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000