หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

E02 :: ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ
3แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)
4วัตถุประสงค์รายวิชา
5ประเด็นสำคัญ
6ความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐแนวใหม่
7     ความจำเป็นในการปฎิรูปและพัฒนาระบบราชการไทย
8คุณค่าของการทำงานราชการและทัศนคติในการทำงานภาครัฐ
9     พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของข้าราชการ
10     สาเหตุที่ทำให้ข้าราชการขาดประสิทธิภาพ
11     ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
12     วิธีการปรับความคิด ทัศนคติและวิธีการทำงาน
13     การบริหารคน
14     การบริหารภาครัฐในบริบทใหม่
15การทำงานภาครัฐในบริบทใหม่
16     หลักการพัฒนาระบบราชการไทย
17แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000