หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

C29 :: Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1แนะนำรายวิชา
2แผนการเรียนรู้รายวิชา
3แบบทดสอบก่อนการศึกษา
4หน่วยการเรียนที่ 1
5     การบริหารโครงการ
6     การเลือกผู้จัดการโครงการ
7     เป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ
8หน่วยการเรียนที่ 2
9     การวางแผนโครงการ
10     Work Breakdown Structure (WBS)
11     Linear Responsibility Chart (LRC)
12หน่วยการเรียนที่ 3
13     การทำงบประมาณโครงการ
14     มุมมองเกี่ยวกับต้นทุนโครงการ
15หน่วยการเรียนที่ 4
16     การจัดลำดับกิจกรรมด้วย CPM
17     การจัดลำดับกิจกรรมด้วย Critical Chain
18แบบทดสอบหลังการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000