หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

AC17 :: จิตวิญญาณอาเซียนและการคิดแบบอาเซียน
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1จิตวิญญาณอาเซียนและการคิดแบบอาเซียน
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 สังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย: ความเท่าเทียม และความท้าทายของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
5หน่วยที่ 2 ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
6หน่วยที่ 3 ความสำเร็จในการสร้างความเท่าเทียมในสังคม : บทเรียนจากรัฐชาติสู่ภูมิภาคอาเซียน
7บทสรุป
8แบบประเมินหลังการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000