หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

AC08 :: บทบาทเชิงรุกของข้าราชการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1วิชา บทบาทเชิงรุกของข้าราชการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 แนวโน้มการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกในทศวรรษที่ผ่านมา
5หน่วยที่ 2 ประสบการณ์ของต่างประเทศในการพัฒนาระบบราชการและการสร้างความพร้อมของข้าราชการในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6หน่วยที่ 3 นโยบายของรัฐบาลไทยที่ผ่านมาในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
7หน่วยที่ 4 การพัฒนาระบบราชการไทย และการสร้างความพร้อมของข้าราชการไทยที่ผ่านมาในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
8หน่วยที่ 5 ความท้าทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต
9หน่วยที่ 6 แนวโน้มการพัฒนาระบบราชการไทยและการสร้างความพร้อมของข้าราชการไทยเพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
10หน่วยที่ 7 บทบาทเชิงรุกของข้าราชการไทยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต
11หน่วยที่ 8 บทบาทเชิงรุกของข้าราชการไทยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : กรณีตัวอย่างการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558
12สรุป
13แบบประเมินหลังการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000