หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

002 :: หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1โปรดศึกษาเอกสารที่ผู้เรียนควรทราบเพิ่มเติมโดยละเอียด
2โครงการหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
3การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานในหลักสุตรนำร่อง ปี 2553
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000