แจ้งหน่วยกู้ภัย
       ท่านสามารถค้นหาคำถามที่มีผู้ถามบ่อยได้ที่ กู้ภัยออนไลน์

คำถาม : *
รายละเอียดคำถาม : *
รหัสประจำตัวประชาชน : *
ชื่อ-นามสกุลผู้ถาม : *
e-Mail Address : *
(กรุณาระบุ e-Mail Address ที่ถูกต้องเพียง 1 e-Mail Address เท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งคำตอบกลับไปหาท่าน)
 
รับคำตอบทาง "ข้อความถึงคุณ" : เลือกตัวเลือกนี้หากต้องการรับคำตอบทางเมนู "ข้อความถึงคุณ"
 
  ส่งคำถาม ลบข้อความที่พิมพ์


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2017