กู้ภัยออนไลน์
       ท่านสามารถค้นหาคำถาม - คำตอบได้จากหัวข้อด้านล่าง หากไม่พบคำถาม - คำตอบที่ต้องการ สามารถฝากคำถามได้ที่ แจ้งหน่วยกู้ภัย

ค้นหาคำถาม - คำตอบ :
  การดูประกาศผล
  ใช้ ipad แต่ไม่มีเสียง่บรรยายค่ะ
  ไม่พบข้อมูลหลักสูตรที่ตัวเองเรียน
  สมัครเรียนหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่
  สมัครเรียนหลักสูตรข้าราชการใหม่ แต่ไม่พบหลักสูตร
  รบกวนสอบถามเรื่องหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
  ไม่สามารถเปิดบทเรียนหลักสูตร 001
  วิชาความรู้เกี่ยวกับราชการไทยและการเป็นข้าราชการ
  เวลาเรียนไม่บันทึกข้อมูลให้
  ต้องการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร แต่เลยกำหนดเวลาแล้ว
หน้า | 1 | 2 | 3 | 4
 
 
คำถามที่ท่านแจ้งว่า ประกาศผล ระหว่าง 1-30 เม.ย. นั้น เข้าดูได้ตรงไหน หาไม่เจอครับ
คำตอบ

เรียนคุณอุทัย อุปันโน

ข้อมูลการอบรมออนไลน์
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  สำนักงาน ก.พ.

(ณ วันที่ 13 เมษายน 2556 เวลา 10:29:40 AM)

ocsc867226
นาย อุทัย  อุปันโน
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
สังกัด : สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5
            ศาลยุติธรรม หน่วยงานพิเศษ : หน่วยงานอิสระ
พิมพ์รายงาน

ที่ รหัส วิชา รุ่นที่ ระยะเวลาออนไลน์ ผล หมายเหตุ เทียบเวลา
(ชั่วโมง)
  รายงาน
1 C01 การใช้งาน Microsoft Office XP : Word 2/2556 1 ก.พ-14 มี.ค.56  P   พิมพ์หนังสือรับรองได้ถึง 30 เมษายน 2556 การศึกษา
2 C05 การใช้งาน Microsoft Windows XP Professional 2/2556 1 ก.พ-14 มี.ค.56  P   15  พิมพ์หนังสือรับรองได้ถึง 30 เมษายน 2556 การศึกษา
3 E10 ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 2/2556 1 ก.พ-14 มี.ค.56  P   พิมพ์ประกาศนียบัตรได้ถึง 30 เมษายน 2556 การศึกษา | แบบทดสอบ

 

หากคุณต้องการเข้าไปดูรายงานผลการอบรมและพิมพ์ใบประกาศฯ ขอให้คุณปฏบัติดังนี้ค่ะ

เมื่อ Login เข้าระบบ ที่หน้า Main Menu ให้สังเกตจอทางด้านขวา จะมี Banner สีส้ม
(ตามรูป) ให้คลิกที่ Banner

กด 1 ครั้ง เพื่อให้ Banner เปลี่ยนเป็น

จากนั้น ให้คุณคลิกที่ "ข้อมูลการอบรม" ก็จะสามารถพิมพ์ใบประกาศฯ ได้ค่ะ

Sincerely,

Civil Service Training Institute
Office of the Civil Service Commission
Nonthaburi 11000, Thailand
Tel : 0 2547 1795 , 0 2547 1807 Fax : 0 2547 1812
http://www.facebook.com/HRDeLearning

กลับด้านบน
  
 
คำถามเปิดใน ipad ไ่ม่ามารถฟังเสียงได้ค่ะต้องทำอย่างไรค่ะ
คำตอบ

เรียน  คุณศรีสุดา  เฮ้งสวัสดิ์

เนื่องหลักสูตรบางหลักสูตรของสำนักงาน ก.พ. ยังไม่รองรับการใช้งานบนผลิตภัณฑ์ของ Apple ทั้ง Ipad, Ipod และ Iphone ทางเราขอแนะนำให้คุณเข้าศึกษาหลักสูตรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook ดีกว่านะคะ

Sincerely,

Civil Service Training Institute
Office of the Civil Service Commission
Nonthaburi 11000, Thailand
Tel : 0 2547 1795 , 0 2547 1807 Fax : 0 2547 1812
http://www.facebook.com/HRDeLearning

กลับด้านบน
  
 
คำถามไม่พบข้อมูลหลักสูตรที่ตัวเองเรียน เนื่องจากเรียนจบแล้วต้องการพิมพ์ใบประกาศ แต่ไม่พบข้อมูลหลักสูตร ต้องทำอย่างไรค่ะ
คำตอบ

เรียนคุณจริวดี  แดงพวง

ไม่ทราบว่าศึกษาหลักสูตรอะไรคะ และหากหลักสูตรที่คุณต้องการค้น เป็นหลักสูตรที่ศึกษาในรุ่นที่ 3/2555 นี้ ในส่วนนี้ ขอให้คุณตรวจสอบเกณฑ์การผ่านหลักสูตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำเกณฑ์การผ่านหลักสูตรใส่ไว้ในกระดานข่าวของแต่ละวิชาแล้ว เพื่อให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบว่า ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละรายวิชาผ่านหรือไม่ และเมื่อตรวจสอบว่าผ่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้ว จะสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตร / ใบรับรองของรุ่นที่ 3/2555 ได้ในวันที่ 1 - 30 มิ.ย. 55 ค่ะ

Sincerely,

Civil Service Training Institute
Office of the Civil Service Commission
Nonthaburi 11000, Thailand
Tel : 0 2547 1795 , 0 2547 1807 Fax : 0 2547 1812
http://www.facebook.com/HRDeLearning

กลับด้านบน
  
 
คำถามหลังจากที่ได้สมัครหลักสูตรนี้แล้ว และได้ทำข้อสอบไปแล้ว 3 หมวด เหลืออีก 1 หมวดคือหมวดที่ 4 แต่ไม่สามารถเข้าไปทำข้อสอบต่อได้--->เมื่อคลิกเข้าสู่หลักสูตรของคุณ จะเห็นแค่หัวข้อ 1, 2 เท่านั้น ไม่พบข้อความอื่นแต่อย่างใด ---> เมื่อตรวจข้อมูลการอบรมไม่พบข้อมูลการอบรม
คำตอบ

เรียนคุณฮานีซะ สะมะแอ

คุณสามารถเข้าใช้งานโดยใช้ link ต่อไปนี้ค่ะ  http://www.chulaonline.com/ocsc.asp พร้อมเลือก เข้าสู่หน้าหลักสูตรอบรมออนไลน์เฉพาะหลักสูตร 001M และ LA02

Sincerely,

Civil Service Training Institute
Office of the Civil Service Commission
Nonthaburi 11000, Thailand
Tel : 0 2547 1795 , 0 2547 1807 Fax : 0 2547 1812
http://www.facebook.com/HRDeLearning

 

กลับด้านบน
  
 
คำถามได้สมัครหลักสูตรข้าราชการใหม่ แต่เมื่อ login แล้วไม่มีบทเรียน ซึ่งระบบแจ้งว่าไม่พบหลักสูตร
คำตอบ

เรียนคุณรุสมาเรีย  ลอแมง

 

จากที่ตรวจสอบข้อมูลของคุณ  ใน "หลักสูตรของคุณ" คุณยังไม่ได้ทำการเลือกหลักสูตรที่จะอบรมนะคะ


 
  รหัสหลักสูตร:: ชื่อหลักสูตร :: ocsc468971 รุสมาเรีย ลอแมง

<< ค้นไม่พบข้อมูลหลักสูตรที่อบรมของ ocsc468971 >>

 

 เมื่อคุณ login เข้าระบบแล้ว ต้องไปที่หลักสูตรของสำนักงาน ก.พ. แล้วจะเห็นหลักสูตร 001 m  ให้คลิกเพื่อสมัครอบรมตามตัวอย่าง

 


 
รหัสผู้ใช้ (User ID) : ocsc468971
ชื่อผู้ใช้ (User Name) : นางสาว   รุสมาเรีย   ลอแมง
วันหมดอายุ (Expire Date) : 24 กุมภาพันธ์ 2556


ค้นจาก :  
ค้นหา :      หน้า : 
ค้นแบบ : 
เรียงตาม :  

        
   


  รหัสหลักสูตร :: ชื่อหลักสูตร

 Page : 1/3  Record : 1-30/86


 

  001M :: หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (e-Learning)

โดย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.  ช่วงเวลาที่เปิดอบรม : 15 ธ.ค.54-15 ธ.ค.56


 

คลิกเพื่อสมัครอบรม อ่านหลักเกณฑ์พร้อมยอมรับเงื่อนไข จนระบบแจ้งว่า ระบบได้จัดเก็บหลักสูตร ไว้ที่หลักสูตรของคุณแล้ว คุณจึงเข้าไปศึกษาหลักสูตรต่อได้ค่ะ ทั้งนี้การเลือกศึกษาหลักสูตรให้คลิกเลือกเมนูทางด้าน ซ้ายมือ จะคลิกไปทีละหมวด หรือจะคลิก Expand all เพื่อขยายเมนูและค่อยๆ ศึกษาไปทีละหัวข้อ

 


   001M :: หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (e-Learning)


                     บทนำ <<< เข้าครั้งสุดท้าย
                     บทนำ

 

หากจะศึกษาเนื้อหา ให้คลิกที่  เพราะเนื้อหาหลักสูตรจะถูกบรรจุอยู่ใน icon นี้  จะทำแบบทดสอบก็สังเกตที่

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะ

Sincerely,

Civil Service Training Institute
Office of the Civil Service Commission
Nonthaburi 11000, Thailand
Tel : 0 2547 1795 , 0 2547 1807 Fax : 0 2547 1812
http://www.facebook.com/HRDeLearning


 

กลับด้านบน
  
 
คำถามหลักสูตรนี้ เดิมคือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น 1) หากเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการสามารถสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ได้หรือไม่ และต้องได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดก่อนหรือไม่ 2) หลักสูตรนี้กำหนดไว้ว่าต้องผ่านเกณฑ์ตามรหัสวิชาที่มีเครื่องหมาย ** รวม 25 วิชา ส่วนนี้กำหนดระยะเวลาในการศึกษารวม 25 วิชานี้หรือไม่ เพราะ กพ กำหนดให้เข้าศึกษาได้คราวละไม่เกิน 20 หลักสูตร 3) หากเคยผ่านเกณฑ์บางวิชาตามที่มีเครืองหมาย ** ไปก่อนหน้านี้แล้ว(เมื่อปี 2551 จำนวน 1 วิชา และ 2553 จำนวน 1 วิชา) ต้องลงศึกษาใหม่หรือไม่ หรือสามารถนำไปรวมได้เลย รบกวนด้วยนะคะ
คำตอบ

หลักสูตรผู้นำที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายควรเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำทีมหรือมีศักยภาพในการเป็นผู้นำ สามารถสมัครอบรมได้ทันที โดยไม่ต้องขออนุญาตจากทางต้นสังกัด

ทั้งนี้ ควรศึกษาโครงการหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพก่อนเพื่อความเข้าใจ โดยสามารถศึกษาโครงการได้ที่ http://ocsc.chulaonline.net/main/MainNew002.asp

หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.      ผู้สมัครใหม่  ไม่เคยศึกษาหลักสูตรใดๆ ตามที่มีเครื่องหมาย  ** กำหนดตามหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ  สามารถคลิกสมัครที่หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ  002 โดยจะบรรจุวิชาทั้ง 25 วิชาไว้ในหลักสูตรฯ ช่วงเวลาที่รับสมัคร คือ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 54 – 5 ก.ค. 55 และสามารถศึกษาหลักสูตรได้จนถึงวันที่ 15 ธ.ค. 56 ระยะเวลา โดยรวมประมาณ 2 ปี โดยไม่มีการปิดระบบเหมือนการอบรมในรุ่นทั่วไป  ทั้งนี้จะต้องศึกษา โครงการหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพก่อนเพื่อความเข้าใจ โดยสามารถศึกษาโครงการได้ที่ http://ocsc.chulaonline.net/main/MainNew002.asp  และ “การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานในหลักสูตรนำร่อง ปี 2553” พร้อมทำแบบประเมินโครงการเมื่อศึกษาจนครบทั้ง 25 วิชาแล้ว ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรในรายหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ

 

2.      ผู้สมัครเดิม ที่เคยเลือกศึกษาหลักสูตรใดๆ ก็ตาม ตามเครื่องหมาย **  แต่ยังไม่ครบ 25 วิชา ท่านสามารถสมัครศึกษาวิชาที่ยังเหลืออยู่  ให้ผ่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อให้ครบจำนวนวิชาที่ระบุ และจะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยวิชาที่ศึกษาในปี 2551 จะถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ คุณจะต้องลงทะเบียนหลักสูตรดังกล่าวใหม่  ทั้งนี้จะต้องศึกษา โครงการหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพก่อนเพื่อความเข้าใจ โดยสามารถศึกษาโครงการได้ที่ http://ocsc.chulaonline.net/main/MainNew002.asp  และ “การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานในหลักสูตรนำร่อง ปี 2553” พร้อมทำแบบประเมินโครงการเมื่อศึกษาจนครบทั้ง 25 วิชาแล้ว ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรในรายหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ

 

Sincerely,

Civil Service Training Institute
Office of the Civil Service Commission
Nonthaburi 11000, Thailand
Tel : 0 2547 1795 , 0 2547 1807  Fax : 0 2547 1812
http://www.facebook.com/HRDeLearning

กลับด้านบน
  
 
คำถามดิฉันสมัครเรียนหลักสูตร 001: หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ แต่หลังจากทำการ Login แล้ว ไม่สามารถทำการเปิดบทเรียนที่มีอยู่ในหลักสูตร 001ได้ แต่ทางระบบได้มีการบันทึกเวลาในการเข้าสู่บทเรียน หลังจากเข้าไปตรวจเช็คคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ใน System check ทุก program ได้ถูก install หมดแล้ว รบกวนแจ้งวิธีแก้ไขเพื่อให้ระบบแสดงหน้าบทเรียนให้ด้วยค่ะ เพราะขณะนี้ดิฉันไม่สามารถเข้าไปเรียนเนื้อหาทั้งหมดและทำแบบทดสอบได้ ซึ่งดิฉันต้องทำข้อสอบหลักสูตร001ให้จบโดยเร็ว สุดท้ายนี้หวังว่าจะได้รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากทางเจ้าหน้าที่ผู้ดุแลระบบโดยเร็ว ขอบคุณค่ะ
คำตอบ

ตามที่ได้แจ้งมาว่าไม่สามารถเข้าบทเรียนได้นั้น

การเข้าไปศึกษาเนื้อหาบทเรียนหลักสูตร 001 จะสังเกตว่า เมื่อ login เข้าระบบ เลือกคลิกที่ "หลักสูตรของคุณ" ก็จะสังเกตเห็น ทางซ้ายมือ จะมีเมนูหมวด 4 หมวดให้เลือก คลิกเครื่องหมาย  ก็จะแสดงเนื้อหาย่อยของหมวดนั้นๆ ก็คลิกที่วิชาย่อยของหมวดนั้นแล้วศึกษาได้เลย แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนก็เช่นกัน  

การทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ท่านไม่ต้องสนใจแบบทดสอบที่แสดงในเนื้อหา ตัวอย่าง ให้ท่านคลิกที่แบบประเมินก่อนการศึกษาหมวดที่ 1 ชุดวิชาที่ 1 ได้เลย และหลักสูตร อื่นๆ ก็ทำเช่นเดียวกันนี้ โดยท่านต้องคลิก  ให้เป็น   เพื่อแสดงหัวข้อย่อย

 

ตัวอย่าง

001 :: หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่

                     Download เอกสารชุดนี้
                     Download เอกสารชุดนี้
                     Download เอกสารชุดนี้
                     Download เอกสารชุดนี้
                     Download เอกสารชุดนี้
                     Download เอกสารชุดนี้
                     Download เอกสารชุดนี้
                     Download เอกสารชุดนี้
 
 
หมายเหตุ ..  ถ้าเจอ  ให้คลิกเพื่อจะได้ศึกษาเนื้อหาย่อยๆ ของหมวดวิชานั้นๆ ต่อไป
กลับด้านบน
  
 
คำถามวิชาความรู้เกี่ยวกับราชการไทยและการเป็นข้าราชการ ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบอกว่า ไม่มี Pre-test และ Post-test แต่พอคลิกเข้าไปข้างใน หน้าโครงสร้างหลักสูตรบอกว่ามี Pre-test และ Post-test ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนต้องทำหรือไม่ แต่ดิฉันได้ทำไปเรียบร้อยแล้ว และเมนูด้านซ้ายมือไม่มีเมนูย่อยให้เลือกทำให้ลำบากในการตรวจสอบว่าเรียนครบหัวข้อหรือยังค่ะ
คำตอบ

- Pre-Test และ Post-Test ในเนื้อหาหลักสูตรเป็นการวัดผลการอบรมของผู้เรียนครับ ระบบไม่ได้เก็บคะแนนและไม่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผ่าน-ไม่ผ่านการอบรม

- สำหรับหลักสูตรนี้หากผู้เรียนใช้เวลาศึกษาบทเรียนไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ก็จะถือว่าผ่านการอบรมครับ

กลับด้านบน
  
 
คำถามocsc230999 เข้าไปเรียนวิชา excel แล้วรอบที่ 2 เพื่อให้เวลามันเดินต่อ และเวลาเรียนด้านบนเดินต่อ แต่เวลารวมไม่บันทึกรวม และข้อมูลก็อยู่เหมือนเดิมอย่างนี้ก็เสียเวลาแย่เพราะเข้าไปเรียนเกิน 6 ชม. แล้วเวลาก็เหมือนเดิมช่วยแก้ไขให้ด้วย
คำตอบวิธีแก้ปัญหา ลองคลิกที่ปุ่มบันทึกเวลาเรียนใกล้ ๆ กับนาฬิกาจับเวลานะครับ หากระบบบันทึกเวลาได้จะแจ้งเวลารวมที่บันทึกในขณะนั้น เป็นหน่วยนาที ครับ
กลับด้านบน
  
 
คำถามต้องการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรการอบรม แต่เลยกำหนดเวลาแล้ว จะต้องทำอย่างไร http://img116.imageshack.us/my.php?image=ocsc.jpg
คำตอบ

หากท่านต้องการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรการอบรม  แต่เลยกำหนดเวลาแล้ว  ท่านสามารถทำหนังสือถึง  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน และแจ้งเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถพิมพ์ใบประกาศในเวลาดังกล่าวได้  โดยโปรดระบุ รหัสผู้ใช้ รหัสวิชา และชื่อวิชาที่ท่านต้องการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร มาด้วย

ที่อยู่จัดส่ง: 47/101 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

จีงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลับด้านบน
  


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2017