กู้ภัยออนไลน์
       ท่านสามารถค้นหาคำถาม - คำตอบได้จากหัวข้อด้านล่าง หากไม่พบคำถาม - คำตอบที่ต้องการ สามารถฝากคำถามได้ที่ แจ้งหน่วยกู้ภัย

ค้นหาคำถาม - คำตอบ :
  ใส่ข้อมูล่วนตัวผิดจะแก้ไขยังไงคะ
  ลงวันบรรจุผิด
  เมื่อจะเปิดเรียนครั้งต่อไปคะ
  ไม่สามารถเข้าไปทำข้อสอบได้ เนื่องจากเลยเวลากำหนด
  ทำไมมองไม่เห็นหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียน
  ทำไมบ้างครั้งจึงไม่เห็นหลักสูตรที่ เรียนค่ะ
  หลักสูตรใน หลักสูตรของคุณ
  ทำไมวันนี้จึงคลิกเพื่อเข้าไปเรียนไม่ได้ค่ะ
  เข้าเรียนหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพไม่ได้ค่ะ
  ไม่ปรากฏหลักสูตรที่เลือกไว้
หน้า | 1 | 2 | 3 | 4
 
 
คำถามหนูใส่วันบรรจุราชการผิด ละก่ใส่ประเภทราชการผิดคะ จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ไหมะ ต้องทำยังไงคะ
คำตอบ

เรียนคุณสุดาพร แปงกันทา

ให้ส่งสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ รับรองสำเนา ระบุ ocsc
แล้วส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่เบอร์โทรสารหมายเลข 0 2547 1812 แล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ค่ะ

Sincerely,

Civil Service Training Institute
Office of the Civil Service Commission
Nonthaburi 11000, Thailand
Tel : 0 2547 1795 , 0 2547 1807 Fax : 0 2547 1812
E-mail : ocsc.hrd@gmail.com
http://www.facebook.com/HRDeLearning

กลับด้านบน
  
 
คำถามลงวันบรรจุเป็นข้าราชการผิดค่ะ ทำให้ไม่สามารถทำข้อสอบได้ ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไรคะ
คำตอบ

เรียนคุณกรชนก จินดารัตน์

ให้ส่งสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ รับรองสำเนา ระบุ ocsc
แล้วส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่เบอร์โทรสารหมายเลข 0 2547 1812 แล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ค่ะ

Sincerely,

Civil Service Training Institute
Office of the Civil Service Commission
Nonthaburi 11000, Thailand
Tel : 0 2547 1795 , 0 2547 1807 Fax : 0 2547 1812
E-mail : ocsc.hrd@gmail.com
http://www.facebook.com/HRDeLearning

กลับด้านบน
  
 
คำถามเมื่อจะเปิดเรียนครั้งต่อไปคะ
คำตอบ

เรียน คุณสุจิรา บุญเกิด

สำหรับหลักสูตรทั่วไปนั้น ทางเราจะเปิดอบรมอีกในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งก็ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2557 นี้ค่ะ เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้งทางหน้าเว็บของสำนักงาน ก.พ. และทาง Facebook : https://www.facebook.com/HRDeLearning ค่ะ หรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 02-547-1795 และ 02-547-1807 ค่ะ

สำหรับหลักสูตร 001M ของข้าราชการบรรจุใหม่นั้นสามารถสมัครได้ตลอดค่ะ และหลักสูตร LA02 นั้นก็สามารถสมัครได้ตลอดเช่นกันค่ะ

Sincerely,

Civil Service Training Institute
Office of the Civil Service Commission
Nonthaburi 11000, Thailand
Tel : 0 2547 1795 , 0 2547 1807 Fax : 0 2547 1812
E-mail : ocsc.hrd@gmail.com
http://www.facebook.com/HRDeLearning

กลับด้านบน
  
 
คำถามลงทะเบียนเรียนเมื่อวันที่ 29 ธค 2556 แต่ ณ วันที่ 19 มิ.ย.2557 ไม่สามารถเข้าไปในระบบได้อีก (ตอนแรกคิดว่ามีเวลาเข้าไปเรียนและทำข้อสอบภายในระยะเวลาประมาณ 9 เดือน) เนื่องจากระบบแจ้งว่าเลยกำหนดเวลา ทำให้ไม่สามารถเข้าไปทำข้อสอบที่ยังค้างอยู่ได้ค่ะ
คำตอบ

เรียน  คุณทัศน์ศิริ  ศิริพลบุญ

จากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการอบรมหลักสูตร 001M ของคุณนั้น คุณสามารถเข้าไปศึกษาหลักสูตรได้ตามปกติแล้วค่ะ ทางหน่วยงานต้นสังกัดของคุณได้ทำหนังสือขอขยายระยะเวลามาที่สำนักงาน ก.พ. และทางเราได้ทำการเปิดระบบให้คุณเรียบร้อยแล้วค่ะ

รหัสหลักสูตร:: ชื่อหลักสูตร :: ocsc105560 ทัศน์ศิริ ศิริพลบุญ
Page : 1/1 Record : 1-1/1

1. 001M :: หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (e-Learning)
โดย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ช่วงเวลาที่มีสิทธิ์เข้าอบรม : 19/12/2013 ถึง 10/09/2014
ราคา : ฟรี สถานะการสมัคร : อนุมัติ

Sincerely,

Civil Service Training Institute
Office of the Civil Service Commission
Nonthaburi 11000, Thailand
Tel : 0 2547 1795 , 0 2547 1807 Fax : 0 2547 1812
E-mail : ocsc.hrd@gmail.com
http://www.facebook.com/HRDeLearning

กลับด้านบน
  
 
คำถามลงทะเบียนเรียนไปแล้วมองไม่เห็นหลักสูตร์ที่ลงทะเบียนเรียนค่ะ และมองไม่เห็นหลักสูตรอื่นๆ ของกพ.ต้องทำยังไงค่ะ
คำตอบ

เรียนคุณวงศ์ญดา ชุมพล

จากที่ตรวจสอบข้อมูลในระบบ รุ่นที่ 4/2557 คุณลงทะเบียนไว้  2 หลักสูตร คือ


 
รหัสหลักสูตร:: ชื่อหลักสูตร :: ocsc041345 วงศ์ญดา ชุมพล
Page : 1/1 Record : 1-2/2

1. A01 :: วิชาที่ 1 หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ

2. AEC05 :: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับข้าราชการ

การเข้าเรียนในระบบ
เมื่อคุณ loginหาก ให้สังเกตว่าเมื่อ login เข้ามาในระบบจะเห็นแบนเนอร์แสดงว่า
"หลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตรทั่วไป"

ให้คลิก 1 ครั้ง ให้แบนเนอร์เปลี่ยนเป็น

จากนั้น ให้คลิกที่ "หลักสูตรของคุณ" ก็สามารถศึกษาหลักสูตรต่อได้ค่ะ

Sincerely,

Civil Service Training Institute
Office of the Civil Service Commission
Nonthaburi 11000, Thailand
Tel : 0 2547 1795 , 0 2547 1807 Fax : 0 2547 1812
E-mail : ocsc.hrd@gmail.com
http://www.facebook.com/HRDeLearning

 

 

กลับด้านบน
  
 
คำถามการเข้าไปเรียน..นอกจากหลักสูตรบังคับ ..บางครั้งจะเห็นวิชา บางครั้งก็ไม่เห็นวิชา อยากทราบว่าเกิดจากอะไร...คือ จะเป็น ทั้งกับคอมฯ ที่ทำงานและ คอมที่บ้าน..
คำตอบ

เรียนคุณลัดดา คำทิพย์

จากที่ตรวจสอบข้อมูลในระบบ คุณลงทะเบียนไว้  5 วิชา

  
  รหัสหลักสูตร:: ชื่อหลักสูตร :: ocsc152088 ลัดดา คำทิพย์
Page : 1/1 Record : 1-5/5

      1. A01 :: วิชาที่ 1 หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ
 
       
2. AEC05 :: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับข้าราชการ
 
      3. E03 :: ความเชื่อมั่นในตนเอง
 
      4. E04 :: ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
 

 

 

 

    5. L02 :: ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 
การเข้าเรียนในระบบ
 
เมื่อคุณ loginหาก ให้สังเกตว่าเมื่อ login เข้ามาในระบบจะเห็นแบนเนอร์แสดงว่า
 "หลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตรทั่วไป"
 

ให้คลิก 1 ครั้ง ให้แบนเนอร์เปลี่ยนเป็น

จากนั้น ให้คลิกที่ "หลักสูตรของคุณ" ก็สามารถศึกษาหลักสูตรต่อได้ค่ะ

Sincerely,

Civil Service Training Institute
Office of the Civil Service Commission
Nonthaburi 11000, Thailand
Tel : 0 2547 1795 , 0 2547 1807 Fax : 0 2547 1812
E-mail : ocsc.hrd@gmail.com
http://www.facebook.com/HRDeLearning

กลับด้านบน
  
 
คำถามได้สมัครเรียนหลักสูตรภาษาจีนไว้ และได้ฟังบรรยายไปประมาณ 1.50 ชม. เมื่อจะเข้ามาฟังบรรยายในวันนี้ (7 พ.ค.) ดูใน หลักสูตรของคุณ ไม่ปรากฎหลักสูตรขึ้นมาให้สามารถเข้าฟังบรรยายได้ จะต้องทำอย่างไร
คำตอบ

เรียน คุณอัศิวน เนตรถนอมศักดิ์

การเข้าไปในระบบ เพื่อศึกษาหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียน ขอให้คุณปฏบัติดังนี้ค่ะ

เมื่อ Login เข้าระบบ ที่หน้า Main Menu ให้สังเกตจอทางด้านขวา จะมี Banner สีส้ม
(ตามรูป) ให้คลิกที่ Banner

กด 1 ครั้ง เพื่อให้ Banner เปลี่ยนเป็น

จากนั้น ให้คุณคลิกที่ "หลักสูตรของคุณ" ก็จะมีหลักสูตรที่คุณลงทะเบียนไว้ให้ศึกษาค่ะ

Sincerely,

Civil Service Training Institute
Office of the Civil Service Commission
Nonthaburi 11000, Thailand
Tel : 0 2547 1795 , 0 2547 1807 Fax : 0 2547 1812
http://www.facebook.com/HRDeLearning

กลับด้านบน
  
 
คำถามไม่ทราบว่าทำไมถึงเข้าไปคลิกเพื่อเรียนออนไลน์ในบทเรียนไม่ได้ค่ะ วันนี้เข้าไปคลิกเพื่อเข้าสู่บทเรียนแล้วไม่สามารถเข้าสู่บทเรียนได้ค่ะ
คำตอบ

เรียนคุณจินตนา ทิพทัส

จากที่ตรวจสอบข้อมูลในระบบ คุณลงทะเบียนไว้   1  หลักสุตร คือ

 
รหัสหลักสูตร:: ชื่อหลักสูตร :: ocsc248811 จินตนา ทิพทัส
Page : 1/1 Record : 1-1/1

1. A00 :: การวางแผนกลยุทธ์
 

การเข้าไปในระบบ เพื่อศึกษาหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียน ขอให้คุณปฏบัติดังนี้ค่ะ

เมื่อ Login เข้าระบบ ที่หน้า Main Menu ให้สังเกตจอทางด้านขวา จะมี Banner สีส้ม
(ตามรูป) ให้คลิกที่ Banner

กด 1 ครั้ง เพื่อให้ Banner เปลี่ยนเป็น

จากนั้น ให้คุณคลิกที่ "หลักสูตรของคุณ" ก็จะมีหลักสูตรที่คุณลงทะเบียนไว้ให้ศึกษาค่ะ

Sincerely,

Civil Service Training Institute
Office of the Civil Service Commission
Nonthaburi 11000, Thailand
Tel : 0 2547 1795 , 0 2547 1807 Fax : 0 2547 1812
http://www.facebook.com/HRDeLearning

กลับด้านบน
  
 
คำถามเข้าระบบ และเลือกหลักสูตรได้แล้ว แต่เข้าเรียนหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพไม่ได้ค่ะ
คำตอบ

เรียน  คุณปิยะวดี เหล่านนท์ชัย

การเข้าไปในระบบ เพื่อศึกษาหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียน ขอให้คุณปฏบัติดังนี้ค่ะ

เมื่อ Login เข้าระบบ ที่หน้า Main Menu ให้สังเกตจอทางด้านขวา จะมี Banner สีส้ม
(ตามรูป) ให้คลิกที่ Banner

กด 1 ครั้ง เพื่อให้ Banner เปลี่ยนเป็น

จากนั้น ให้คุณคลิกที่ "หลักสูตรของคุณ" ก็จะมีหลักสูตรที่คุณลงทะเบียนไว้ให้ศึกษาค่ะ

Sincerely,

Civil Service Training Institute
Office of the Civil Service Commission
Nonthaburi 11000, Thailand
Tel : 0 2547 1795 , 0 2547 1807 Fax : 0 2547 1812
http://www.facebook.com/HRDeLearning

กลับด้านบน
  
 
คำถามสมัครเรียนหลักสูตร L03 C11 M14 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ซึ่งระบบยอมรับทั้งหมดแล้ว แต่จะเข้าไปเรียนในหลักสูตรของคุณ ค้นไม่พบข้อมูล Course และเมื่อจะเข้าไปสมัครใหม่ที่หลักสูตร ก.พ. ปรากฏเพียง 2 รายวิชาให้เลือก คือ หลักสูตร 001M LA02 ไม่แสดงหลักสูตรทั้งหมด จึงไม่ทราบว่าปัญหาเกิดจากสาเหตุใดค่ะ ที่เครื่องหรือระบบ
คำตอบ

เรียน  คุณเบญจวรรณ ปิตินทรางกูร

การเข้าไปในระบบ เพื่อศึกษาหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียน ขอให้คุณปฏบัติดังนี้ค่ะ

เมื่อ Login เข้าระบบ ที่หน้า Main Menu ให้สังเกตจอทางด้านขวา จะมี Banner สีส้ม
(ตามรูป) ให้คลิกที่ Banner

กด 1 ครั้ง เพื่อให้ Banner เปลี่ยนเป็น

จากนั้น ให้คุณคลิกที่ "หลักสูตรของคุณ" ก็จะมีหลักสูตรที่คุณลงทะเบียนไว้ให้ศึกษาค่ะ

Sincerely,

Civil Service Training Institute
Office of the Civil Service Commission
Nonthaburi 11000, Thailand
Tel : 0 2547 1795 , 0 2547 1807 Fax : 0 2547 1812
http://www.facebook.com/HRDeLearning

กลับด้านบน
  


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2017