กู้ภัยออนไลน์
       ท่านสามารถค้นหาคำถาม - คำตอบได้จากหัวข้อด้านล่าง หากไม่พบคำถาม - คำตอบที่ต้องการ สามารถฝากคำถามได้ที่ แจ้งหน่วยกู้ภัย

ค้นหาคำถาม - คำตอบ :
  การเรียนออนไลน์ข้าราฃชการใหม่
  ข้อมูลการอบรมไม่ขึ้นต้องทำอย่างไร
  ระบบไม่บันทึกเวลาเรียนให้
  หลักสูตร E16 บทที่ 1.1 ไม่สามารถผ่านไป 1.2 ได้
  สมัครลงทะเบียนเรียนไม่ได้
  สอบถามเรื่องเรียนหลักสูตร001 ใหม่
  ผ่านหลักเกณฑ์แล้วแต่ไม่ปรากฎพิมพ์เอกสารรับรองผลM28
  การพิมพ์ข้อมูลไม่ได้
  เข้าเรียนเนื้อหาการเจรจาต่อรองไม่ได้ค่ะ
  ทำไมผลสอบ เป็น F
หน้า | 1 | 2 | 3 | 4
 
 
คำถามหนูเคยบรรจุเมื่อปี 60 แล้วลาออกจากการเป็นข้าราชการเมื่อปี 61 ปัจจุบันปี 63 หนุกลับมารับราชการใหม่ หนูต้องทำการอบรมข้าราชการใหม่หรือไม่คะ หนูเคยอบรมไปแล้วเมื่อปี 60 แล้วถ้าต้องอบรมใหม่ต้องทำยังไงคะ ข้อมูลการบรรจุต้องแก้ไขอย่างไรบ้างคะ
คำตอบ

ต้องเรียนใหม่ค่ะ รบกวนส่งสำเนาแสกนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพร้อมแจ้งขอรีเซ็ตคะแนนเพื่อเข้าเรียนใหม่ทางอีเมล์

ocsc.hrd@gmail.com

กลับด้านบน
  
 
คำถามอบรมหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ A00 , M02 , PC19 จบแล้ว 3 วันเข้าตรวจสอบข้อมูลการอบรมไม่ขึ้นข้อมูลเลยครับ ต้องทำอย่างไรครับ
คำตอบเรียน คุณธานัท เดชะศาศวัต จากการตรวจสอบ User id ของท่าน ข้อมูลการอบรมในระบบขึ้นรายชม.ที่เข้าศึกษาและแบบทดสอบตามปกติค่ะ
กลับด้านบน
  
 
คำถามได้เรียนหลักสูตร Pc21 การจัดทำตัวชี้วัด โดยเริ่มเรียนไล่ตามลำดับทุกอย่าง แต่บทเรียนเป็นการพูดต่อเนื่องแต่ละบท จึงไม่ได้กดบันทึกเวลาเรียน จนกระทั่งจบบทที่ 2 แล้วจะหยุดพัก จึงได้กดบันทึกเวลา เมื่อเรียนจบทุกหน่วย และทำ post test เสร็จเรียบร้อย นึกว่าเสร็จแล้ว ไปคลิกดูเวลาเรียน ปรากฎว่า ในช่วงบทนำ ใช้เวลา 121 นาที (ซึ่งในความเป็นจริงคือรวมบทที่ 1 และ 2 อยู่ในนั้นแล้ว) ส่วนหน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 กลับโชว์เป็น 0 แล้วในหน่วยที่ 3 มีบันทึกเวลาเรียน 58 นาที เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้เรียนจะต้องทำอย่างไรคะ
คำตอบ

รบกวนผู้เรียนศึกษาผ่านเบราเซอร์ IE เท่านั้น

หากเข้าผ่าน google chrome จะมีผลกับการจับเวลาค่ะ

กลับด้านบน
  
 
คำถามเรียนครบตามลำดับขั้นตอนในหัวข้อ 1.1 แต่ไม่มีไอคอนอัตโนมัติให้ขึ้นหัวข้อต่อไป เมื่อออกจากบทเรียนไปแล้ว พบว่าหัวข้อที่เรียนไปแล้ว เดิมเป็นสีเขียวแล้ว กลับมาเป็นส้ม เป็นแดง ไม่สามารถขึ้นหัวข้อใหม่ได้สักทีครับ
คำตอบ

รบกวนผู้เรียนศึกษาผ่านระบบ IE เท่านั้นค่ะ

กลับด้านบน
  
 
คำถามกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน กดส่งข้อมูล ระบบแจ้งข้อมูลผิดพลาด คะ
คำตอบ

รบกวนผู้เรียนติดต่อเจ้าหน้าที่

02-5471795 , 02-5471807

กลับด้านบน
  
 
คำถามสอบถามว่าเคยเป็นข้าราชการอยู่แล้ว แล้วได้ผ่านหลักสูตร 001M :: หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (e-Learning) แล้ว แต่ตอนนี้ได้ลาออกและไปบรรจุสังกัดใหม่แล้วต้องเรียนหลักสูตรดังกล่าวใหม่ จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ

เรียน คุณฐฏวัฒน์ อินทุดม

กรณีลาออกและบรรจุที่ใหม่นะคะ ต้องส่งสำเนาคำสั่งบรรจุเข้ามาทาง E-mail ocsc.hrd@gmail.com พร้อมระบุรายละเอียดและ User ID ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการและตอบกลับ

ขอบคุณค่ะ

--

Sincerely,

Civil Service Training Institute
Office of the Civil Service Commission
Nonthaburi 11000, Thailand
Tel : 0 2547 1795 , 0 2547 1807 Fax : 0 2547 1783
E-mail : 
ocsc.hrd@gmail.com
http://www.facebook.com/HRDeLearning

กลับด้านบน
  
 
คำถามสวัสดีค่ะ ดิฉัน นางปิยะวรัตน์ อ่อนจันทร์ User ID : ocsc624792 ขอรบกวนหน่อยนะคะ วิชา M28 :: เทคนิคการนำเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ - อบรมออนไลน์ : 1 เม.ย-30 ก.ย.62 - ประกาศผล : 7 มิ.ย.62 - พิมพ์เอกสารรับรองผล : 7 มิ.ย.62 เป็นต้นไป - ศึกษาบทเรียน โดยใช้ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง => ดิฉันเรียน 6 ชม. 34 นาที - ทำแบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน (Pretest) ทุกหน่วย => ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว - ทำแบบทดสอบหลังจบบทเรียน (Posttest) ทุกหน่วย โดยได้คะแนนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ทำได้ 10 ครั้ง การผ่านหลักสูตรจะพิจารณาคะแนนครั้งที่ได้มากที่สุด) => M28-B :: แบบประเมินหลังการศึกษา วิชา เทคนิคการนำเสนอ ดิฉันสอบได้คะแนนสูงสุด 100% . ฉะนั้น น่าจะครบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าวสมบูรณ์เรียบร้อยทั้งหมดแล้ว แต่ในส่วนของ ข้อมูลการอบรม (ออนไลน์) ไม่มีรายวิชาดังกล่าวที่ประกาศผลดังกล่าว ดิฉันควรแก้ไข / ดำเนินการต่อไปอย่างไรดีคะ ขอขอบคุณมากค่ะ
คำตอบ

เรียน คุณปิยะวรัตน์ อ่อนจันทร์

เนื่องจากหลักสูตรวิชาทั่วไปจะประเมินผลเป็นรอบการเรียนและออกใบประกาศนียบัตร จากการตรวจสอบพบว่าผู้เรียนศึกษาจบในช่วงเดือนมิถุนายน ดังนั้นใบประกาศจะออกตามรอบปัจุบัน (ไม่ได้นับจากเดือนเริ่มศึกษา นับจากเดือนที่ผู้เรียนศึกษาจบ)

1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 62 ใบประกาศจะออกวันที่ 7ส.ค. 62

ขอบคุณค่ะ

--

Sincerely,

Civil Service Training Institute
Office of the Civil Service Commission
Nonthaburi 11000, Thailand
Tel : 0 2547 1795 , 0 2547 1807 Fax : 0 2547 1783
E-mail : 
ocsc.hrd@gmail.com
http://www.facebook.com/HRDeLearning

 

กลับด้านบน
  
 
คำถามผู้ถามได้เข้าเรียนหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ ที่ต้องเรียน 25 วิชา และวิชาสุดท้าย กฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ (ลงทะเบียนเข้าเรียนที่ http://ebook.ocsc.go.th เมื่อศึกษาจบแล้วให้พิมพ์ใบแจ้งผลคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแนบมากับตารางสรุปผลการอบรม e-Learning ทั้ง 24 วิชา) แต่เมื่อเขา้เรียน (สมัคร user log in แล้ว) พบว่า ไม่มีที่ให้ทำการทดสอบก่อนเรียน มีเพียงแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งผู้เรียน ไม่สามารถพิมพ์ได้ ขอถามว่า วิชานี้ มีทดสอบก่อนเรียนหรือไม่ หากมี แต่ไม่ได้ทำ /ไม่มีผลทดสอบก่อนเรียน จะจบหลักสูตรหรือไม่ จะเข้าไปแก้ไขเพื่อเรียนและทำการทดสอบอย่างไร
คำตอบ

เรียน คุณศุภชัย สีแนน

รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่

Tel : 02-5471495 , 02-5471807

กลับด้านบน
  
 
คำถามหลักสูตรการเจรจาต่อรอง เมื่อเข้าเรียนแล้วมีแต่หัวข้อเหรอคะ เพราะเปิดแล้วมีแต่หัวข้อสั้นๆ
คำตอบ

เรียน คุณนาตยา เกตุกลิ่น

รบกวนส่งรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะ

 

กลับด้านบน
  
 
คำถามผมเรียนหลักสูตร พรบ.ข้อมูลข่าวสาร แล้ว ทำผลสอบ ได้ 90 % ทำไมผลออกมาเป็น F ทั้งๆที่ตอยเรียน ก็เปิดเรียนทุกขั้นตอน ไม่เคยข้าม ไม่เคยลักไก่ รอให้ระบบเล่น บรรยาย ไปจนจบ ถึงต่อขั้นตอนต่อไปๆ
คำตอบ

เรียน คุณกำพล เชื้อแพ่ง

จากการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่ ผู้เรียนไม่ได้ศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ครบตามที่หลักสูตรกำหนดค่ะ จึงทำให้ผลประมวลไม่ผ่านนะคะ

หากพบข้อสงสัยส่วนไหนรบกวนผู้เรียนติดต่อเจ้าหน้าที่หมายเลข 02-547-1795 , 02-547-1807 ค่ะ


--

Sincerely,

Civil Service Training Institute
Office of the Civil Service Commission
Nonthaburi 11000, Thailand
Tel : 0 2547 1795 , 0 2547 1807 Fax : 0 2547 1812
E-mail : ocsc.hrd@gmail.com
http://www.facebook.com/HRDeLearning

 

 

กลับด้านบน